Over de Stichting


De Stichting Nooit Meer werd op 7 maart 1995 opgericht en heeft ten doel: het bestrijden van en het verstrekken van informatie over antisemitisme, neofascisme, racisme en discriminatie.

De eerste activiteit van de Stichting betrof het organiseren van een rondreizende expositie van schilderijen in het kader van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog.
Dick Houwaart verzorgde op 2 mei 1995 de officiële opening in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.
De expositie vond in 1995 plaats in een voor dat doel ingerichte zeecontainer. Vanaf 1996 wordt de expositie
op locatie ingericht.

Bestuursleden (onbezoldigd):
Voorzitter: heer J.A. van Kruijssen
Secretaris: mevrouw mr. N.G.B.A. Dettmeijer
Penningmeester: mevrouw P.A.Th.M. van Kruijssen- van Halten
Overige bestuursleden: mevrouw E.M. van Kruijssen, heer mr. Drs. P.P.A. Lansweyer, heer ir. D. Leijnse
Oud-bestuursleden: heer R.C. Breitbarth, heer L.J. Hortensius, mevrouw Drs. C.L. de Liefde-van Brakel, heer W. Van der Vet, heer I.van Wauwe en heer F. Wouters.

Commissie van aanbeveling:
D.F. Houwaart – oud-voorzitter Anne Frank Stichting
Mevrouw A.C. van Kampen – oud-wethouder Onderwijs Gemeente Den Haag.
Mr. H.D. Tjeenk Willink – oud vice-voorzitter Raad van State
Prof. dr. H.J. den Heijer, hoogleraar geschiedenis Universiteit Leiden

Stichting Nooit Meer:
Postadres: Cornelis Jolstraat 51, 2584EM Den-Haag
E-mail: stichtingnooitmeer@gmail.com
Rekeningnummer NL22 RABO 015.50.61.240.

De Stichting Nooit Meer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer S15905 en is inmiddels erkend als
ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling) RSIN/Fiscaal nummer 8038.23.228

Financieel verslag 2016
lezen >
Financieel verslag 2017
lezen >
Beleidsplan 2017
lezen >